Υλοποιείται προσωπικό στοίχημα του Δημάρχου Καρπάθου! Ο Δήμος προμηθεύτηκε κινητό πρατήριο υγρών καυσίμων

Υλοποιείται προσωπικό στοίχημα του Δημάρχου Καρπάθου! Ο Δήμος προμηθεύτηκε κινητό πρατήριο υγρών καυσίμων

Νέο πρατήριο υγρών καυσίμων προμηθεύτηκε ο Δήμος Καρπάθου. Μετά από προσωπικές ενέργειες του Δημάρχου Καρπάθου κ.Ιωάννη Θεμ. Νισύριου, ο Δήμος Καρπάθου προμηθεύτηκε κινητό πρατήριο υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Γραφείου κίνησης του Δήμου Καρπάθου.

Ένα προσωπικό στοίχημα του Δήμαρχου Καρπάθου κερδίζεται! Αυτή η προμήθεια κρίνεται ως υψίστης σημασίας αφού ο Δήμος Καρπάθου αυτονομείται μερικώς ως προς την αποθήκευση και διανομή των καυσίμων του. Ικανοποιείται δε τελικά ένα χρόνιο και πάγιο αίτημα του Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου Καρπάθου που έχει υπό την εποπτεία του το εν λόγω Γραφείο Κίνησης. Το κινητό πρατήριο θα πλήρη όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας και η τελική του εγκατάσταση θα γίνει από τον ανάδοχο της προμήθειας.

Το κινητό πρατήριο υγρών καυσίμων θα λειτουργήσει με το σύστημα εισροών εκροών και θα είναι συνδεδεμένο με την πλατφόρμα της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Καρπάθου προσδίδοντας την ανάλογη τήρηση της διαφάνειας κατά την διαχείριση και χρήση των καυσίμων του Δήμου Καρπάθου σε ετήσια βάση.

Τα καύσιμα αυτά προορίζονται για τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Καρπάθου. Θα είναι πλήρως εξοπλισμένο και θα τοποθετηθεί σε συγκεκριμένο χώρο στην αποθήκη του Δήμου Καρπάθου στην θέση Πλατύολο Πηγαδίων Καρπάθου.

29.12.2022

Καρπαθιακά Νέα