Προσωρινή αναστολή πλειστηριασμού Ξενοδοχείου της Καρπάθου

Προσωρινή αναστολή πλειστηριασμού Ξενοδοχείου της Καρπάθου

πηγή Δημοκρατική

Με προσωρινή διαταγή που εξέδωσε το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου ανεστάλησαν λόγω πολυπλοκότητας της υπόθεσης σε συνδυασμό και με την εξάπλωση του κορωνοϊού αλλά και εξαιτίας των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας στην αγορά και στο επιχειρηματικό περιβάλλον, γεγονότα που συνιστούν ανωτέρα βία, μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της περιουσίας ξενοδοχειακής εταιρείας της Καρπάθου.Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της εταιρείας προσδιορίστηκε για να συζητηθεί την 15η Δεκεμβρίου 2020.

Πιο συγκεκριμένα ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου προσέφυγε μια ανώνυμη ξενοδοχειακή εταιρεία της Καρπάθου και δύο εκπρόσωποι αυτής, κατά της «PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε», του Ε.Φ.Κ.Α., της Α.Α.Δ.Ε., της «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε» και του ΚΕΑΟ (ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ) και κατά της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης ακίνητης ιδιοκτησίας της στην Κάρπαθο προσδιορισθείσα για την 30η Σεπτεμβρίου 2020.
Η εταιρεία έχει ως αντικείμενο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας μεταξύ άλλων την παροχή τουριστικών υπηρεσιών στην νήσο Κάρπαθο.

Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της έλαβε δάνεια ύψους 3.395.963,76 € από την Αγροτική Τράπεζα.
Η τράπεζα επίσπευσε και κατάφερε να πετύχει αναγκαστική κατάσχεση του ακινήτου επιδιώκοντας τον πλειστηριασμό του, ενώ γνωρίζει όπως υποστηρίζει πως δεν κινδυνεύει ούτε το δικαίωμά της ούτε η ικανοποίηση της απαίτησής της καθότι η εταιρεία προσπάθησε και προσπαθεί να επιτύχει όσο το δυνατόν μια καλύτερη για όλους συμβιβαστική λύση.
Κινδυνεύει όπως ισχυρίζεται και οποιαδήποτε ρύθμιση στην οποία και έχει προχωρήσει με τα αντίστοιχα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και φορείς του Δημοσίου.
Την υπόθεση χειρίζεται ο δικηγόρος κ. Γιώργος Μαυρομάτης.