Προσοχή και περιορισμό στη σπατάλη του νερού από τον Δήμο Κάσου

Προσοχή και περιορισμό στη σπατάλη του νερού από τον Δήμο Κάσου

Ενημερώνουμε τους κατοίκους του νησιού ότι το τελευταίο διάστημα έχει παρατηρηθεί  μείωση της στάθμης των δεξαμενών εξυπηρέτησης των οικισμών  λόγω  της αυξημένης κατανάλωσης νερού  με συνέπεια την  ύπαρξη προβλημάτων και την  μη επαρκή υδροδότηση τους  και παράλληλα  δυσανάλογη  αύξηση  της κατανάλωσης.

Προς αποφυγή κάθε είδους αλόγιστης χρήσης – σπατάλης του νερού συστήνουμε τον περιορισμό της χρήσης του για συχνό  ποτίσματα κήπων αυλών  και  για  πλύσιμο κοινόχρηστων χώρων , αυτοκινήτων κλπ.

Ενημερώνουμε επίσης ότι για την εφαρμογή του παραπάνω μέτρου θα πραγματοποιούνται  συνεχείς έλεγχοι από το προσωπικό της υπηρεσίας ύδρευσης με κατά καιρούς συνοδεία αστυνομικού οργάνου. Σε περίπτωση δε που εντοπιστούν χρήστες οι οποίοι παραβιάζουν τα παραπάνω, προς συμμόρφωση τους θα επιβάλλονται μηνύσεις καθώς και η έγγραφη αναφορά τους στις αρμόδιες  υπηρεσίες .

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ  ΗΡΩΙΚΗ Ν.ΚΑΣΟΥ