Προστασία ζώων από τροχαία ατυχήματα και επιβολή ποινικών κυρώσεων στην Η.Ν. Κάσο

Προστασία ζώων από τροχαία ατυχήματα και επιβολή ποινικών κυρώσεων στην Η.Ν. Κάσο

 

Τις τελευταίας μέρες έχει παρατηρηθεί να γίνεται συχνό το φαινόμενο της περισυλλογής από τους δρόμους της Η.Ν. Κάσου σκοτωμένων από οδηγούς κατοικίδιων ζώων. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει την μη τήρηση των ορίων ταχύτητας ασφαλούς οδήγησης εντός και εκτός οικισμών .

Εξαιτίας του γεγονότος αυτού, ο Δήμος της Η.Ν. Κάσου γίνεται αποδέκτης πολλαπλών παραπόνων. Κάνοντας λοιπόν επίκληση στην ευαισθησία και στον σεβασμό των δικαιωμάτων των ζώων είτε πρόκειται για δεσποζόμενα ή ακόμα περισσότερο για τα ανεπιτήρητα. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να έχουμε την απαραίτητη και την αυτονόητη ευαισθησία ώστε να λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία τους. Επιπλέον παρακαλούμε για μια ακόμα φορά την αυστηρή τήρηση των ορίων ταχύτητας εντός και εκτός οικισμών για την καλύτερη εφαρμογή των κανόνων ασφαλούς οδήγησης .

Εφιστούμε τη προσοχή και ενημερώνουμε τους κατοίκους του νησιού ότι η αφαίρεση με τον οποιοδήποτε τρόπο της ζωής των ζώων αποτελεί πλέον ποινικό κακούργημα και επιφέρει ανάλογα την περίπτωση ποινικές κυρώσεις.

Όποιος λοιπόν παρανομήσει θα βρεθεί αντιμέτωπος με τις συνέπειες των πράξεων του .

Δελτίο Τύπου

(φωτογραφία Αρχείου)