Πρόστιμο 5.000 ευρώ σε επιχείρηση στην Κάρπαθο από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου

Πρόστιμο 5.000 ευρώ σε επιχείρηση στην Κάρπαθο από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Δωδεκανήσου, Τμήμα Εμπορίου Π.Ε. Ρόδου, επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο συνολικού ποσού πέντε χιλιάδων (5.000€) ευρώ, σε επιχείρηση που εδρεύει στον ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, διότι κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας μας διαπιστώθηκε ότι:

Α. στα προϊόντα άρτου δεν αναγραφόταν στην πινακίδα η τιμή μονάδας ανά κιλό, κατά παράβαση της παρ. 3 του άρθρου 26, της υπ΄ αρ. 91354/30-08-2017 Υπουργικής Απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) – ΦΕΚ 2983/τ΄Β/2017», παράβαση για την οποία επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500€).

Β. δεν διέθετε αναρτημένη την πρόταση: «Το κατάστημα υποχρεούνται να ζυγίζει τον άρτο και τα αρτοπαρασκευάσματα ενώπιον του καταναλωτή, εφόσον ζητηθεί από τον καταναλωτή», κατά παράβαση της παρ. 3, του άρθρου 26, της υπ΄ αρ. 91354/30-08-2017 Υπουργικής Απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) – ΦΕΚ 2983/τ΄Β/2017», παράβαση για την οποία επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500€).

Γ. στα προσυσκευασμένα προϊόντα «ψιλοκούλουρα» και «κουλούρια καρπάθικα», ενώ στη συσκευασία αναγραφόταν ότι το βάρος ανέρχεται στο ένα (1) κιλό – (1000 γραμμάρια), κατά τη ζύγιση διαπιστώθηκε ότι ήταν 990 γραμμάρια και 980 γραμμάρια αντίστοιχα, κατά παράβαση της παρ. 5 του άρθρου 9, της υπ΄ αρ. 91354/30-08-2017 Υπουργικής Απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)- ΦΕΚ 2983/τ΄Β/2017», παράβαση για την οποία επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€) ανά προϊόν (κωδικό) και συνολικά 2.000€ Χ 2 = 4.000€

Η περίληψη αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4177/8-8-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

Διευθυντής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΣ

ΠΕ ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ με Α΄β