Προτάσεις Συλλόγου Επαγγελματιών Ηρωικής Κάσου, για τη συμμετοχή στις τουριστικές εκθέσεις 2023

Προτάσεις Συλλόγου Επαγγελματιών Ηρωικής Κάσου, για τη συμμετοχή στις τουριστικές εκθέσεις 2023