Νοτιότερα από τη ΔΕΗ, στον Βρόντη, είναι η πρόταση ΓΙΑΜΙΝ για τα Οχληρά Φορτία!

Νοτιότερα από τη ΔΕΗ, στον Βρόντη, είναι η πρόταση ΓΙΑΜΙΝ για τα Οχληρά Φορτία!

Στην περιοχή του Βρόντη και νοτιότερα της ΔΕΗ είναι η πρόταση, που θα κατατεθεί από την ομάδα ΓΙΑΜΙΝ, η οποία έχει αναλάβει να εκπονήσει την μελέτη για τα οχληρά φορτία για τον Δήμο Καρπάθου.

Σήμερα Παρασκευή, 27 Μαΐου 2022, η προθεσμία για την μελέτη οχληρών φορτίων της Καρπάθου έληγε, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες των Καρπαθιακών Νέων, δεν θα υπάρξει άλλη παράταση αφού η ομάδα ΓΙΑΜΙΝ έχει ολοκληρώσει την πρώτη φάση της μελέτης και έχει καταλήξει στην θέση που θα βρίσκεται το νέο λιμάνι των οχληρών φορτίων.

Η προτεινόμενη θέση του σχεδιαζόμενου λιμάνι θα βρίσκεται στον Βρόντη νότια της ΔΕΗ. Σε εκείνο το σημείο που επέλεξε η εταιρία ΓΙΑΜΙΝ τα βάθη είναι ευνοϊκά έτσι ώστε το κόστος κατασκευής να μην είναι απαγορευτικό. Επίσης μια σημαντική πληροφορία είναι ότι το λιμάνι δεν θα εφάπτεται της ακτής αλλά αρκετά μέσα στη θάλασσα.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει και την κατασκευή κυματοθραύστη. Μάλιστα όπως μαθαίνουμε τις τελευταίες ημέρες βρέθηκε στην Κάρπαθο το μέλος της ομάδας μελέτης κ. Γεώργιος Γιαμίν, για τις ανάγκες της μελέτης (επαλήθευση στοιχείων, επιβεβαίωση προτεινόμενου σχεδιασμού, έλεγχος προσβάσεων λιμένα, κ.λπ.).

Στα πλαίσια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Δήμαρχο Καρπάθου. Την χωροθέτηση διαδέχεται το επόμενο βήμα που είναι η εκτίμηση της δαπάνης κατασκευής.

φωτογραφία Νίκος Νταργάκης

πηγή Καρπαθιακά Νέα