Πρόταση του Μάνου Κόνσολα για την ανάπτυξη του αεροπορικού τουρισμού στα Δωδεκάνησα

Πρόταση του Μάνου Κόνσολα για την ανάπτυξη του αεροπορικού τουρισμού στα Δωδεκάνησα

Μια νέα και ενδιαφέρουσα πρόταση για την ανάπτυξη του αεροπορικού τουρισμού στα Δωδεκάνησα, κατέθεσε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, στους Υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών και Τουρισμού.

Όπως είναι γνωστό, ο αεροπορικός τουρισμός αφορά σε περιηγήσεις μεμονωμένων τουριστών με μικρά ιδιωτικά ή μισθωμένα αεροσκάφη.

Κατά κανόνα, πρόκειται για τουρίστες υψηλού εισοδήματος που αναζητούν νέες εμπειρίες αλλά και νέους προορισμούς.

Ο κ. Κόνσολας επισημαίνει στην πρόταση που κατέθεσε, ότι πέρα από τα μεγάλα αεροδρόμια των μεγάλων νησιών και των κορυφαίων τουριστικών προορισμών, πρέπει να  δούμε τον σχεδιασμό για την ανάπτυξη του αεροπορικού τουρισμού σε συνάρτηση με τα αεροδρόμια των μικρότερων νησιών, αλλά και με τις προοπτικές να δημιουργηθούν νέα αεροδρόμια σε μεγαλύτερα νησιά, αποκλειστικά για τον αεροπορικό τουρισμό.

Αναφέρει ότι υπάρχει αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον για την κατασκευή αεροδρομίου, όχι για εμπορικές πτήσεις, αλλά αποκλειστικά για τον αεροπορικό τουρισμό, στην περιοχή της Νότιας Ρόδου, ενώ, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να ενταχθεί και η Πάτμος στο χάρτη του αεροπορικού τουρισμού, με την κατασκευή ενός αεροδρομίου για αυτού του είδους τα μικρά αεροσκάφη.

Θέτει, επίσης, ζήτημα για την αξιοποίηση του αεροδρομίου των Μαριτσών στο πλαίσιο πτήσεων Γενικής Αεροπορίας.

Παράλληλα, πέρα από την Αστυπάλαια (που έχει ήδη ενταχθεί σε πιλοτικό πρόγραμμα) στον σχεδιασμό για την ανάπτυξη του αεροπορικού τουρισμού μπορούν να ενταχθούν στο πιλοτικό πρόγραμμα και τα αεροδρόμια νησιών όπως η Κάρπαθος, η Κάσος, το Καστελόριζο, η Κάλυμνος και η Λέρος.

Ο Μάνος Κόνσολας επισημαίνει ότι παράλληλα με την ανάπτυξη του αεροπορικού τουρισμού θα αναπτυχθεί και μια σειρά άλλων οικονομικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε τομείς όπως η αεροπορική εκπαίδευση, οι ενοικιάσεις αεροπλάνων και οι ιδιωτικές πτήσεις με δημοσίας χρήσεως ή ιδιωτικά αεροπλάνα, οι περιηγήσεις και εκδρομές με μικρά  αεροπλάνα.

Ο κ. Κόνσολας θέτει τέσσερις (4) άμεσες προτεραιότητες και προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του αεροπορικού τουρισμού:

  1. Αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο.
  2. Ενίσχυση του προσωπικού της ΥΠΑ σε αυτά τα νησιά, ώστε να μπορούν να λειτουργούν περισσότερες ώρες αυτά τα αεροδρόμια και να προσφέρονται καλύτερες υπηρεσίες.
  3. Δημιουργία νέων υποδομών στα μικρά αυτά περιφερειακά αεροδρόμια.
  4. Διαμόρφωση ενός πλαισίου προσέλκυσης επενδύσεων στο συγκεκριμένο τομέα, ιδιαίτερα για την κατασκευή αεροδρομίων, όπου δεν υπάρχουν π.χ. σε Πάτμο και Νότια Ρόδο που υπάρχει ήδη ενδιαφέρον, για την ανάπτυξη του αεροπορικού τουρισμού, αλλά και με την αξιοποίηση του αεροδρομίου των Μαριτσών.
  5. Επανακαθορισμός των προϋποθέσεων σχετικά με τους αυστηρούς περιορισμούς ιδιαίτερα αυτών της εναέριας κυκλοφορίας για την κατηγορία της Γενικής αεροπορίας σε σύγκριση με τις εμπορικές πτήσεις.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της πρότασης του κ. Κόνσολα

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2022

Α.Π.: 6791/2/8/22

 

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

Υπουργό Τουρισμού

ΘΕΜΑ: «Ανάπτυξη του αεροπορικού τουρισμού στα Δωδεκάνησα»

Κύριοι Υπουργοί,

Σε μια συγκυρία που ευνοείται και προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη χώρα η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, οφείλουμε να δούμε τις προοπτικές ανάπτυξης του αεροπορικού τουρισμού.

Ο αεροπορικός τουρισμός αφορά σε περιηγήσεις μεμονωμένων τουριστών με ιδιωτικά ή μισθωμένα αεροσκάφη.

Κατά κανόνα, πρόκειται για τουρίστες υψηλού εισοδήματος που αναζητούν νέες εμπειρίες αλλά και νέους προορισμούς.

Πέρα από τα μεγάλα αεροδρόμια των μεγάλων νησιών και των κορυφαίων τουριστικών προορισμών, οφείλουμε να δούμε τον σχεδιασμό για την ανάπτυξη του αεροπορικού τουρισμού σε συνάρτηση με τα αεροδρόμια των μικρότερων νησιών, αλλά και με τις προοπτικές να δημιουργηθούν νέα αεροδρόμια σε μεγαλύτερα νησιά, αποκλειστικά, για τον αεροπορικό τουρισμό.

Ως προς το τελευταίο, υπάρχει αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον για την κατασκευή αεροδρομίου, όχι για εμπορικές πτήσεις, αλλά αποκλειστικά για τον αεροπορικό τουρισμό, στην περιοχή της Νότιας Ρόδου αλλά και η αξιοποίηση του αεροδρομίου των Μαριτσών.

Η προοπτική αυτή, όμως, είναι σημαντική ιδιαίτερα για τα μικρότερα νησιά της Δωδεκανήσου που διαθέτουν αεροδρόμιο και στο οποίο πρέπει να δημιουργηθούν οι υποδομές και το κανονιστικό πλαίσιο για την ανάπτυξη του αεροπορικού τουρισμού.

Πρόκειται για την Αστυπάλαια (που έχει ήδη ενταχθεί σε πιλοτικό πρόγραμμα) αλλά και για νησιά όπως η Κάρπαθος, η Κάσος, το Καστελόριζο, η Κάλυμνος και η Λέρος, που και αυτά θα πρέπει να ενταχθούν στο πιλοτικό πρόγραμμα.

Υπό προϋποθέσεις, μάλιστα, μπορεί να ενταχθεί και η Πάτμος στο χάρτη του αεροπορικού τουρισμού, με την κατασκευή ενός αεροδρομίου για αυτού του είδους τα μικρά αεροσκάφη.

Είναι δεδομένο ότι η ανάπτυξη του αεροπορικού τουρισμού θα οδηγήσει σε μια παράλληλη ανάπτυξη οικονομικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε τομείς όπως:

1. Αεροπορική Εκπαίδευση

2. Ιδιωτικές πτήσεις με δημοσίας χρήσεως ή ιδιωτικά Αεροπλάνα

3. Ενοικιάσεις Αεροπλάνων

4. Αεραθλητισμός

5. Περιηγήσεις και εκδρομές με μικρά  αεροπλάνα

Όλα αυτά προϋποθέτουν:

1. Αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο.

2. Ενίσχυση του προσωπικού της ΥΠΑ σε αυτά τα νησιά.

3. Δημιουργία νέων υποδομών στα μικρά αυτά περιφερειακά αεροδρόμια ώστε να μπορούν να λειτουργούν περισσότερες ώρες και να προσφέρονται νέες και αναβαθμισμένες υπηρεσίες.

4. Διαμόρφωση ενός πλαισίου προσέλκυσης επενδύσεων στο συγκεκριμένο τομέα, ιδιαίτερα για την κατασκευή αεροδρομίων, όπου δεν υπάρχουν π.χ. σε Πάτμο και Νότια Ρόδο που υπάρχει ήδη ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του αεροπορικού τουρισμού, αλλά και με την αξιοποίηση του αεροδρομίου των Μαριτσών.

5. Επανακαθορισμός των προϋποθέσεων σχετικά με τους αυστηρούς περιορισμούς ιδιαίτερα αυτών της εναέριας κυκλοφορίας για την κατηγορία της Γενικής αεροπορίας σε σύγκριση με τις εμπορικές πτήσεις.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτώνται οι Κύριοι Υπουργοί

1. Πως αξιολογούν τη συγκεκριμένη πρόταση.

2. Ποιος είναι ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη του αεροπορικού τουρισμού στη χώρα μας;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου