Πρόταση του Μάνου Κόνσολα για ρήτρα νησιωτικότητας στις προσλήψεις-αποσπάσεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στις δομές δημόσιας υγείας»

Πρόταση του Μάνου Κόνσολα για ρήτρα νησιωτικότητας στις προσλήψεις-αποσπάσεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στις δομές δημόσιας υγείας»

 

Όπως είχε προαναγγείλει πριν από λίγες μέρες, ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, κατέθεσε πρόταση προς τον Υπουργό Υγείας για τη θεσμοθέτηση ρήτρας νησιωτικότητας για τις προσλήψεις αλλά και τις αποσπάσεις προσωπικού στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Σύμφωνα με την πρόταση του κ. Κόνσολα:

1ον: Σε  κάθε προκήρυξη θα πρέπει κατά προτεραιότητα και κατά ιεράρχηση να προκηρύσσονται οι κενές θέσεις προσωπικού στις δομές δημόσιας υγείας των νησιωτικών περιοχών.

2ον: Δεν θα μπορούν να πραγματοποιούνται αποσπάσεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που υπηρετεί σε δομές δημόσιας υγείας νησιωτικών περιοχών αν πρώτα δεν υπάρχει πρόβλεψη για την αναπλήρωσή τους.

Επισημαίνεται ότι σε πολλές δομές δημόσιας υγείας των νησιών, δημιουργούνται κενά από αποσπάσεις προσωπικού.

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου επισημαίνει ότι μια πρωτοβουλία για τη θέσπιση ρήτρας νησιωτικότητας στις προσλήψεις και στις αποσπάσεις προσωπικού στον τομέα της δημόσιας υγείας, μπορεί να αποτελέσει πεδίο ευρείας συναίνεσης και συμφωνίας ανάμεσα σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις και να αποτελέσει ένα αποφασιστικό βήμα για να βελτιωθεί ο δείκτης στελέχωσης των δομών υγείας στις νησιωτικές περιοχές.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Κόνσολας, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής είχε καταθέσει πρόταση έξι (6) νέων κινήτρων για τους γιατρούς που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στις νησιωτικές περιοχές, η οποία έτυχε μάλιστα διακομματικής αποδοχής.

Η πρόταση αυτή περιλαμβάνει:

– Βαθμολογικά κίνητρα για την εξέλιξη των γιατρών στο ΕΣΥ, με την προϋπηρεσία δομή δημόσιας υγείας σε νησιωτική περιοχή να προσμετράται διπλή.

– Χορήγηση επιδόματος στέγης, που θα είναι αφορολόγητο, στους γιατρούς που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν σε νησιωτικές περιοχές.

– Επιπλέον μοριοδότηση για τις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ.

– Παροχή δυνατότητας στους γιατρούς που θα υπηρετήσουν 18 μήνες σε νησιωτικές και δυσπρόσιτες περιοχές να ξεκινήσουν την ειδικότητά τους σε νοσοκομείο, εκτός επετηρίδας.

– Δωρεάν εισιτήρια στους γιατρούς που υπηρετούν σε νησιωτικές και δυσπρόσιτες περιοχές.

– Να λαμβάνουν και οι ειδικευμένοι γιατροί που υπηρετούν στα νησιά το ειδικό επίδομα που λαμβάνουν οι αγροτικοί γιατροί.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της παρέμβασης και της πρότασης του κ. Κόνσολα προς τον Υπουργό Υγείας για τη θέσπιση ρήτρας νησιωτικότητας στις προσλήψεις και αποσπάσεις προσωπικού.

Αθήνα, 28 Απριλίου 2022

ΑΠ: 4914 28/4/2022

 

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κύριο Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: «Θέσπιση ρήτρας νησιωτικότητας για τις προσλήψεις αλλά και τις αποσπάσεις προσωπικού στον τομέα της υγείας»

Κύριε Υπουργέ,

Γνωρίζετε ίσως καλύτερα από τον καθένα τα προβλήματα υποστελέχωσης των δομών δημόσιας υγείας στις νησιωτικές περιοχές.

Άλλωστε, όλα αυτά αναλύθηκαν και καταγράφηκαν στις δύο ειδικές θεματικές συνεδριάσεις της Επιτροπής Περιφερειών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή σας.

Όπως, ασφαλώς, θυμάστε στην Επιτροπή Περιφερειών κατατέθηκαν τόσο από εμένα όσο και από άλλους συναδέλφους, συγκεκριμένες προτάσεις προκειμένου να ενισχυθεί ο δείκτης στελέχωσης των δομών δημόσιας υγείας στις νησιωτικές περιοχές.

Ενισχυτικά, ως προς αυτές τις προτάσεις, που σύμφωνα με τη δέσμευσή σας θα εξεταστούν και θα συμπεριληφθούν σε υπό κατάθεση νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας θα ήθελα να καταθέσω μία ακόμα πρόταση.

Πρόκειται για τη θέσπιση ρήτρας νησιωτικότητας για τις προσλήψεις ή αποσπάσεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στις δημόσιες δομές υγείας.

Η ενεργοποίηση αυτής της ρήτρας σημαίνει δύο πράγματα:

1ον: Ότι σε κάθε προκήρυξη θα πρέπει κατά προτεραιότητα και κατά ιεράρχηση να προκηρύσσονται οι κενές θέσεις προσωπικού στις δομές δημόσιας υγείας των νησιωτικών περιοχών.

2ον: Δεν θα μπορούν να πραγματοποιούνται αποσπάσεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που υπηρετεί σε δομές δημόσιας υγείας νησιωτικών περιοχών αν πρώτα δεν υπάρχει πρόβλεψη για την αναπλήρωση τους.

Είναι δεδομένο ότι μια πρωτοβουλία για τη θέσπιση ρήτρας νησιωτικότητας στις προσλήψεις και στις αποσπάσεις προσωπικού στον τομέα της δημόσιας υγείας, μπορεί να αποτελέσει πεδίο ευρείας συναίνεσης και συμφωνίας ανάμεσα σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις και να αποτελέσει ένα αποφασιστικό βήμα για να βελτιωθεί ο δείκτης στελέχωσης των δομών υγείας στις νησιωτικές περιοχές.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1. Εάν προτίθεται να θεσπίσει ρήτρα νησιωτικότητας για τις προσλήψεις και αποσπάσεις προσωπικού στον τομέα της υγείας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου