Υποβλήθηκε η πρόταση με τίτλο «Βελτίωση υποδομών δικτύου ύδρευσης Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου»

Υποβλήθηκε η πρόταση με τίτλο «Βελτίωση υποδομών δικτύου ύδρευσης Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου»
Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι μέσω της συνεργασίας της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ και του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου υποβλήθηκε η πρόταση με τίτλο «Βελτίωση υποδομών δικτύου ύδρευσης Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου» στην Πρόσκληση ΑΤ01 «Υποδομές Ύδρευσης» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Το προτεινόμενο έργο, προϋπολογισμού 1.500.000,00€, αποσκοπεί στη βελτίωση των υποδομών του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου και αποτελείται από δύο υποέργα.

Το πρώτο υποέργο αφορά στην κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού σύνδεσης της νέας γεώτρησης που διανοίχτηκε στη θέση «Άγιος Μηνάς» με την Κεντρική Δεξαμενή Κάσου και στην εγκατάσταση  συστήματος αυτοματισμών σε επτά αντλιοστάσια. Το δεύτερο υποέργο αφορά στην προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιμου νερού και των διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου με στόχο τη μείωσή τους.

Το συγκεκριμένο έργο θα συμβάλει στην επίλυση των προβλημάτων υδροδότησης, καθώς και στην καλύτερη διαχείριση των υδατικών πόρων της περιοχής. Η δημιουργία μιας τόσο σημαντικής υποδομής συνάδει απόλυτα με τους στρατηγικούς στόχους του Δήμου Ηρωικής Νήσου Κάσου για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ στέκεται πάντα αρωγός στα μέλη της και υποστηρίζει ενεργά προτάσεις βιώσιμης ανάπτυξης.

Δελτίο τύπου