Προτεραιότητα για το Δήμο της Ηρωικής Ν. Κάσου η καθαριότητα και η ανακύκλωση!

Προτεραιότητα για το Δήμο της Ηρωικής Ν. Κάσου η καθαριότητα και η ανακύκλωση!

Ο Δήμος Ηρωικής Ν. Κάσου ενημερώνει τους δημότες και τους κατοίκους του νησιού ότι η διατήρηση της καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων αποτελεί προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής .

Για το λόγο αυτό με στόχο την διατήρηση του νησιού μας καθαρού τονίζουμε ότι η εναπόθεση απορριμμάτων πρέπει να γίνεται ανά είδος στους κατάλληλους κάδους της υπηρεσίας καθαριότητας . Στους μπλε κάδους ανακύκλωσης τοποθετούνται μόνο τα ανακυκλώσιμα είδη, και στους πράσινους κάδους τοποθετούνται σε καλά κλεισμένες σακούλες όλα τα οργανικά απορρίμματα .

Τα οικιακά απορρίμματα που λόγω του μεγέθους τους δεν μπορούν να τοποθετηθούν σε σακούλες τοποθετούνται ΕΞΩ από τους πράσινους κάδους . Μετά από προηγούμενη επικοινωνία με την υπηρεσία καθαριότητας θα προγραμματίζεται η άμεση απομάκρυνση τους με φορτηγό όχημα του Δήμου .

Η συμβολή και η συνεργασία όλων μας κρίνεται απαραίτητη για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα .