Έγινε η Ανάσταση στην σπηλιά του Αγίου Μηνά στον Αφιάρτη Καρπάθου (pics)

Έγινε η Ανάσταση στην σπηλιά του Αγίου Μηνά στον Αφιάρτη Καρπάθου (pics)
φωτογραφίες Φωτεινή Φράγκου
φωτογραφία Αγλαία Γιούλα Γκούμουλα

15.4.2023

Καρπαθιακά Νέα