Πρώτη εκτίμηση για τον ανασχηματισμό

Πρώτη εκτίμηση για τον ανασχηματισμό

του Γιώργου Ανασταστασιάδη

Ο κυβερνητικός ανασχηματισμός ούτε επιπόλαιος είναι ούτε επιδερμικός, είναι βαθιά πολιτικός και θεσμικά συντηρητικός! Δεν οδηγεί σε κοινωνική διεύρυνση, αλλά σε πολιτική στροφή! Δυστυχώς στηρίζεται σε πρόσωπα με ῾῾παρελθόν και ιστορία῾῾, που εύκολα θα δημιουργήσουν, με νομοθετήματα και αποφάσεις, το θεσμικό χαλί, πάνω στο οποίο σταθερά θα περπατήσουν συσσωρεύοντας μόνο αρνητικά για την κοινωνία. Δεν αντιμετωπίζεται έτσι η πανδημία που με βεβαιότητα οδηγείται στη τρίτη φάση της, ούτε οι ανελαστικές κοινωνικές, εργασιακές, μισθολογικές, συνταξιοδοτικές και άλλες ανάγκες των πολιτών…

Η κοινωνία έχει ανάγκη, προκειμένου να προχωρήσει σταθερά και δημιουργικά προς τα εμπρός, από άλλες, σύγχρονες και επικαιροποιημένες πολιτικές λογικές και επιλογές!

Οι πολιτικές επιλογές τους είναι αναντίστοιχες με τις απαιτήσεις της κοινωνίας!

Η πραγματικότητα είναι σκληρή και πεισματάρα!

Αυτά σαν πρώτη εκτίμηση.

Σας ευχαριστώ.

Γιώργος Αναστασιάδης

4 Ιανουαρίου 2021