Πρόταση ΠΑΝ.ΚΕΠΑ: "Πρότυπο Γηροκομείο το κτήριο του Κ Υ. Καρπάθου"

Πρόταση ΠΑΝ.ΚΕΠΑ: "Πρότυπο Γηροκομείο το κτήριο του Κ Υ. Καρπάθου"