Πρωτοποριακή μελέτη από το τμήμα Ιατρική Παν. Θεσσαλίας και τον Δρ. Θάνο Χαλκιά

Πρωτοποριακή μελέτη από το τμήμα Ιατρική Παν. Θεσσαλίας και τον Δρ. Θάνο Χαλκιά
Συστηματική μελέτη, την οποία διερεύνησε ομάδα από το Πανεπιστήμιο Ιατρικής Θεσσαλίας, στην οποία συμμετέχει και ο συντοπίτης μας Δρ Θάνος Χαλκιάς, είναι υπό δημοσίευση.
Ο Δρ. Θάνος Χαλκιάς εξηγεί το θέμα της έρευνας που μέχρι και πριν από αυτή τη μελέτη δεν είχε διερευνηθεί!
“Παρά τις εξελίξεις στην Περιεγχειριτική Ιατρική, οι ασθενείς που υποβάλλονται σε μείζονα χειρουργική επέμβαση εξακολουθούν να υποφέρουν από μετεγχειρητικές επιπλοκές.
Παρά την ενδελεχή διερεύνηση πολλών αιτιών, η αξιολόγηση της ροής στη μικροκυκλοφορία δεν έχει διερευνηθεί εκτενώς σε αυτόν τον πληθυσμό. Οι διαταραχές της μικροκυκλοφορίας είναι αρκετά ετερογενείς και ειδικές για κάθε όργανο του σώματος και είναι αρκετά πιθανό ότι υποτιμούνται κλινικά.
Με αυτή τη συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση διερευνήσαμε την ύπαρξη διαταραχών στην υπογλώσσια μικροκυκλοφορία κατά την άμεση και πρώιμη μετεγχειρητική περίοδο.
Φαίνεται ότι οι διαταραχές είναι σημαντικές και μπορούν να εξηγήσουν την επιπλοκές από κάθε όργανο.
Η Κλινική μας είναι η πρώτη διεθνώς που διερεύνησε τη συσχέτιση της χρόνιας συστηματικής φλεγμονής με τις διαταραχές στη μικροκυκλοφορία με τα αποτελέσματα να είναι υπό δημοσίευση”.