Πρώτος απολογισμός από τον Αντιδήμαρχο Καρπάθου Μανώλη Βασιλαράκη

Πρώτος απολογισμός από τον Αντιδήμαρχο Καρπάθου Μανώλη Βασιλαράκη

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΟ ΛΑΟ

Διοίκηση του Δήμου

Μετά από το αίτημα του κ. Δημάρχου Καρπάθου απ’ τον Σεπτέμβριο του έτους 2021 προς τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης  για συνδιοίκηση στο Δήμο, η παράταξή μας (ΑΠΕΚ) δέχτηκε ομόφωνα να στηρίξει το θεσμό της Αυτοδιοίκησης και να βοηθήσει το Δήμο στη λειτουργία του.

Η παράταξη ΑΠΕΚ πρότεινε ομόφωνα να ορισθώ σε θέση ευθύνης (Αντιδήμαρχος βάσει του Ν.3852/2010 άρ.59) περί τα τέλη Σεπτεμβρίου 2021, αποφασίζοντας να αναλάβω τη θέση χωρίς μισθό, με μοναδικό γνώμονα τη θέληση να προσφέρω στον τόπο διαθέτοντας τον απαιτούμενο ελεύθερο χρόνο.

        Έως τώρα η συνεργασία μου με το Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους, τους Εντεταλμένους Συμβούλους,  τους Προϊσταμένους των υπηρεσιών και τους υπαλλήλους κρίνεται από μέρους μου με θετικό πρόσημο, βασισμένη σε εποικοδομητικό διάλογο και συνεχή διαβούλευση με στόχο τη γενικότερη ανάπτυξη της Καρπάθου.

Αναλαμβάνοντας ως Αντιδήμαρχος  μία από τις αρμοδιότητες της θέσης μου είναι:

Α. H κίνηση, συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου.

Η λειτουργικότητα των οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου, κατά το χρόνο ανάληψης των καθηκόντων μου, ήταν ανεπαρκής σε μεγάλο βαθμό. Ειδικότερα, ο στόλος των οχημάτων ήταν σχεδόν παροπλισμένος (δηλ. χαλασμένα οχήματα, ακινητοποιημένα στο συνεργείο του Δήμου, έτερα στο δρόμο και άλλα που μεταφέρθηκαν σε συνεργεία στην Αθήνα  ορισμένα εξ αυτών δε παρέμειναν εκεί για χρονικό διάστημα έως και δύο ετών).

Προς άμεση αντιμετώπιση των ανωτέρω προβλημάτων, ο Δήμος Καρπάθου προέβην χωρίς χρονοτριβή (αρχές Οκτωβρίου) σε σύναψη σύμβασης με ιδιωτικό συνεργείο πλήρως εξοπλισμένο που εδρεύει στην Κάρπαθο για την έναρξη των διαδικασιών επισκευής και συντήρησης όλων των οχημάτων. Επίσης με άμεσες ενέργειες τα οχήματα που βρίσκονταν στην Αθήνα επέστρεψαν στο νησί μας.

Μετά από μικρό χρονικό διάστημα επισκευάστηκαν και τέθηκαν σε λειτουργεία δύο απορριμματοφόρα, φορτηγά και το μικρό όχημα (τζιπ) της υπηρεσίας ύδρευσης κ.ά. Επίσης, επέστρεψε επισκευασμένο το τρίτο απορριμματοφόρο ΜΑΝ και ο φορτωτής JCB,  ο οποίος έλλειπε δύο χρόνια από το νησί σε συνεργείο των Αθηνών  και μετά από απόφαση μας επέστρεψε στην Κάρπαθο, όπου επισκευάστηκε με το 1/3 του αρχικού κόστους που ζητούσε το συνεργείο της Αθήνας.

             Θεωρώ δε ότι η σύμβαση με ιδιωτικό συνεργείο αποδείχθηκε έως τώρα αποτελεσματική και είναι πλέον απαραίτητη  για τη συνέχιση της επισκευής των οχημάτων του στόλου μας.

Β. Δημοτικός Ηλεκτροφωτισμός: Και σε αυτόν τον τομέα οι παροχές προς τους δημότες μας ήταν ελλιπείς. Προσωπικό της υπηρεσίας αυτής αποτελούν ένας μόνιμος υπάλληλος στην ΠΕ Ολύμπου, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κανονική άδεια και ένας υπάλληλος με οχτάμηνη σύμβαση για την υπόλοιπη Κάρπαθο. Παράλληλα, δεν είχαν ολοκληρωθεί οι προμήθειες που θα έπρεπε ώστε στο δυναμικό της υπηρεσίας να υπάρχει ο απαραίτητος και αναγκαίος εξοπλισμός συντήρησης, αντικατάστασης και επισκευών στο δίκτυο του ηλεκτροφωτισμού.

Και εδώ μετά από μεγάλη προσπάθεια συνάψαμε σύμβαση με ιδιώτη ηλεκτρολόγο – εναερίτη, ώστε να μπορέσουμε  τόσο να βελτιώσουμε το δικτύου ηλεκτροφωτισμού όσο και να προχωρήσουμε σε τοποθέτηση χριστουγεννιάτικων λαμπτήρων. Πιο συγκεκριμένα, οι ως άνω εργασίες, δηλ. αλλαγή λαμπτήρων και στολισμοί έχουν γίνει μέχρι αυτή τη στιγμή σε όλα τα χωριά, ιδιαίτερα σε κεντρικά σημεία.  Στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω τους Προέδρους για τη συμμετοχή και τη συνεργασία τους στην προσπάθεια αυτή.

Στόχος μας είναι η καλύτερη οργάνωση του τμήματος αυτού, μέσα από μια επαρκή προμήθεια εξοπλισμού με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, όπου σε συνδυασμό με τη σύμβαση με ιδιωτικά συνεργεία, να μπορέσει ο Δήμος  να ανταποκριθεί σε τακτικές και έκτακτες ανάγκες του δικτύου ηλεκτροφωτισμού.

Για την κρίση στο Δήμο μας, εκφράζοντας την προσωπική μου άποψη και έχοντας μία πολυετή εμπειρία στα πολιτικά δρώμενα, παρατηρώ ότι το φαινόμενο αυτό είναι πρωτόγνωρο στα χρονικά της τοπικής αυτοδιοίκησης πανελλαδικά. Όσο δίκαιο ή άδικο έχουν οι εκάστοτε αιρετοί οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους και τους σχετικούς κανόνες πολιτικού πολιτισμού. Ασχέτως με τις όποιες διαφωνίες υπάρχουν οι αιρετοί οφείλουν να συζητούν, να διαφωνούν, να προτείνουν αλλά στα πλαίσια λειτουργίας του Δήμου πρέπει πάντα να υπάρχει απόφαση προς το συμφέρον των δημοτών. Το να παρεμποδίζεται η λήψη αποφάσεων θα έχει καταστροφικές συνέπειες για την οικονομία και την τουριστική ανάπτυξη του νησιού.

Επίσης η σύσταση της ΟΕ είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, καθώς αποτελεί το βασικότερο όργανο λήψης αποφάσεων και δίχως το ως άνω συλλογικό όργανο  δεν μπορεί να λειτουργήσει οποιοσδήποτε Δήμος. Το ότι εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα ο Δήμος δεν έχει συγκροτημένη ΟΕ σημαίνει με απλά λόγια ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει η τοπική αυτοδιοίκηση και αυτό δεν τιμάει κανένα, ενώ ταυτόχρονα ηχούν αντιφατικά στην κοινωνία τα λόγια για το συμφέρον του Καρπαθιακού λαού που συγκρούονται με τις πράξεις.

Από την άλλη πλευρά, η ΚΕΔΕ, ως το ανώτατο όργανο τοπικής αυτοδιοίκησης στη χώρα, αναφερομένη σε πρόσφατη συνεδρίαση της για την κρίση στο Δήμο Καρπάθου, επεσήμανε σε όλους τους τόνους την αναγκαιότητα διοίκησης και εν προκειμένω της σύστασης της ΟΕ καθώς τα γεγονότα αυτά προσβάλλουν πανελλαδικά το θεσμό.

Πιστεύω δε ότι ο καρπαθιακός λαός πρέπει να ενημερώνεται σχετικά με τη λειτουργία του Δήμου σε όλα τα επίπεδα και να απαιτεί από την αυτοδιοίκηση   αξιολογώντας την καθημερινά.

Τέλος, κρατώντας τις καλές στιγμές και όλα όσα μας δίδαξε το 2021 που σε λίγο μας «αποχαιρετά», οφείλουμε το 2022, με ελπίδα, αισιοδοξία και πίστη, να θέσουμε υψηλούς στόχους και να εργαστούμε – συλλογικά και προσωπικά – για την ανάπτυξη, την πρόοδο και ευημερία του τόπου μας και των πολιτών μας. Εύχομαι σε όλους τους δημότες της Καρπάθου και σε όλους τους συμπατριώτες μας που ζουν μακριά από το νησί μας, καλά Χριστούγεννα και το νέο έτος να φέρει υγεία, αγάπη και δύναμη.

 

Κάρπαθος, 25/12/2021

Ο Αντιδήμαρχος Δήμου Καρπάθου

Εμμανουήλ Βασιλαράκης