Προχωρά η συνεργασία Δήμου Καρπάθου με το δίκτυο ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ

Προχωρά η συνεργασία Δήμου Καρπάθου με το δίκτυο ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ

Κατά την τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπάθου (Παρασκευή 10/8/21) εγκρίθηκε ομόφωνα η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου  με το Δίκτυο Πόλεων ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, για την υλοποίηση της πράξης «Τεχνική υποστήριξη στην εκπόνηση μελετών για έργα υποδομής στο Δήμο Καρπάθου» και έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής.

Να αναφέρουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρπάθου κατά τη συνεδρίαση της 19ης Νοεμβρίου 2019 είχε εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου στο δίκτυο ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ. Επίσης τότε είχε εγκριθεί και  η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δίκτυο για την ωρίμανση αναπτυξιακών έργων, που θα αναδείξουν τις παραγωγικές δυνατότητες του νησιού.

Οι μελέτες ωρίμανσης των έργων που σχεδιάζει ο Δήμος Καρπάθου πρέπει άμεσα να ολοκληρωθούν έτσι ώστε να είναι δυνατός ο προσδιορισμός του προϋπολογισμού των έργων και να υπάρχει ετοιμότητα του Δήμου σε προκηρύξεις έργων από τις διάφορες Διαχειριστικές Αρχές.
Ωστόσο λόγω υποστελέχωσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και έλλειψης τεχνογνωσίας και υποδομών, είναι αδύνατον να υπάρξει ολοκληρωμένη τεχνική δυνατότητα υλοποίησης του έργου αυτού. Εξ αυτού του λόγου, απαιτείται συνεργασία με το Δίκτυο, του οποίου τακτικά μέλη είναι μόνο ΟΤΑ, μεταξύ των οποίων ο Δήμος Καρπάθου, και το οποίο κατέχει τα απαιτούμενα μέσα (υλικά και οργανωτικά) για την (συμβουλευτική και τεχνική) υποστήριξη και υλοποίηση αντίστοιχων έργων και εν προκειμένω για την από κοινού ολοκλήρωση ωρίμανσης των συγκεκριμένων έργων.

Το Δίκτυο Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» γεννήθηκε το 2017, στις 10 Μαρτίου, με την υπογραφή του καταστατικού στο Ελληνικό. Εμπνευστής της ιδέας ο τέως δήμαρχος Πύλου-Νέστορος, Δημήτρης Καφαντάρης και νυν γενικός γραμματέας της ΚΕΔΕ. Μέλη του δικτύου αποτελούν περισσότεροι από 64 δήμοι της χώρας, ο δήμος Αραδίππου της Κύπρου καθώς και οι ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου, το Μανιατάκειο Ίδρυμα, το Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης Κύπρου και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Σκοπός του δικτύου που έχει την μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας, είναι να παρέχει ουσιαστική τεχνική στήριξη στην ενημέρωση, δικτύωση και οργάνωση των δήμων που συμμετέχουν, ώστε να υποβάλλουν και να υλοποιούν προτάσεις σε Ευρωπαϊκά προγράμματα και να εκμεταλλευτούν τις πρόσθετες παρεχόμενες χρηματοδοτήσεις, όπως διαβάζουμε στο site της εταιρίας. Η ετήσια συνδρομή για τα μέλη έχει οριστεί στο ποσό των 2000 ευρώ.