Θα ακυρώσει η Αποκεντρωμένη την Συνεδρίαση ψήφισης ισολογισμού Δήμου Καρπάθου;

Θα ακυρώσει η Αποκεντρωμένη την Συνεδρίαση ψήφισης ισολογισμού Δήμου Καρπάθου;