Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρωικής ΚΑΣΟΥ για το θάνατο του Νεκτάριου Σαντορινιού

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρωικής ΚΑΣΟΥ για το θάνατο του Νεκτάριου Σαντορινιού