Ψήφισμα Εκκλησιαστικού συμβουλίου Ι. Ν. Μενετών για το θάνατο του Παύλου Καλή

Ψήφισμα Εκκλησιαστικού συμβουλίου Ι. Ν. Μενετών  για το θάνατο του Παύλου Καλή