Παγκαρπαθιακός Σύλλογος Ρόδου: Ψήφισμα για τον θάνατο του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΑΥΛΙΔΗ

Παγκαρπαθιακός Σύλλογος Ρόδου: Ψήφισμα για τον θάνατο του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΠΑΥΛΙΔΗ