Ψηφίζουν για τον Προϋπολογισμό 2023 στον Δήμο Καρπάθου

Ψηφίζουν για τον Προϋπολογισμό 2023 στον Δήμο Καρπάθου

Σας καλούμε στην Ειδική Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπάθου, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ, την 01η του μηνός Μαρτίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 07:00 μ.μ., με όσα προβλέπονται στο άρθρο 64 του ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 71 του ν. 4555/2018 για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:

1. Ψήφιση του αναμορφωμένου Σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μιχαήλ Μανωλάκης

25.2.2023

Καρπαθιακά Νέα