Ψυχολόγος στο Επαρχείο Καρπάθου!

Ψυχολόγος στο Επαρχείο Καρπάθου!

Με εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας κ. Χαρούλας Γιασιράνη  και ομόφωνη έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο από 15 Σεπτεμβρίου 2021 υπογράφηκε η  σύναψη σύμβασης έργου με Ψυχολόγο που θα δραστηριοποιηθεί στην Κάρπαθο και την Κάλυμνο.

Η ενέργεια της Περιφέρειας γίνεται στα πλαίσια των συνοδευτικών μέτρων του Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας» με στόχο και την παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης – ενδυνάμωσης και κοινωνικής ένταξης στους ωφελούμενους του προγράμματος.
Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ) υποστηρίζει δράσεις σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση, διανομή τροφίμων καθώς και Βασικής Υλικής Συνδρομής (προσωπικής υγιεινής). Στηρίζει επίσης Συνοδευτικά Μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση και
ενδυνάμωση των ωφελουμένων. Η υποστήριξη θα διαρκέσει μέχρι τη λήξη του προγράμματος. Όπως ανέφερε η κα Γιασιράνη στα Καρπαθιακά Νέα πρόκειται για μια σπουδαία δράση. Η παροχή ψυχολογικής στήριξης στους οφελούμενους του προγράμματος  θα μπορεί να γίνει και μέσω του δικτύου.