Προκήρυξη θέσης Ψυχιάτρου για το Νοσοκομείο Καρπάθου

Προκήρυξη θέσης Ψυχιάτρου για το Νοσοκομείο Καρπάθου

Την προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού ψηχιάτρου με βαθμό Επιμελητή Β του κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία για το Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου «Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος» ως εξής:

Η αίτηση–δήλωση υποψηφιότητας και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα esydoctors.moh.gov.gr, σε προθεσμία που αρχίζει στις 23/9/2020 ώρα 12:00 και λήγει στις 7/10/2020 ώρα 12:00.