Σημαντικό ρόλο στην ΚΕΔΕ αποκτά ο Δήμαρχος ΗΝ Κάσου Μιχάλης Ερωτόκριτος

Σημαντικό ρόλο στην ΚΕΔΕ αποκτά ο Δήμαρχος ΗΝ Κάσου Μιχάλης Ερωτόκριτος

Πρόεδρος της Επιτροπής μεταναστευτικού, προσφυγικού και κρίσεων της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας ( ΚΕΔΕ) ορίστηκε με την υπ. αριθ. 100/10-04-2024 ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, ο Δήμαρχος της Ηρωικής Νήσου Κάσου Μιχάλης Ερωτόκριτος.

Στην εν λόγω επιτροπή συμμετέχουν 22 μέλη Δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι ανά την Επικράτεια. Παράλληλα σύμφωνα με την υπ αριθ . 214/03.07.2024 απόφαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ ορίστηκε ο ίδιος ως τακτικό μέλος της Επιτροπής παρακολούθησης των προγραμμάτων ταμείων μετανάστευσης και εσωτερικών υποθέσεων της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Σημαντικό οι μικροί νησιωτικοί Δήμοι να εκπροσωπούνται στα συλλογικά όργανα της ΚΕΔΕ

O Μιχάλης Ερωτόκριτος με αφορμή τον ορισμό του ανέφερε ότι: «Η απόφαση αυτή περιποιεί ιδιαίτερη τιμή για εμένα τον ίδιο αλλά και για την Η.Ν. Κάσο καθώς είναι σημαντικό οι μικροί νησιωτικοί Δήμοι να εκπροσωπούνται στα τόσο κομβικής σημασίας και ευαίσθητα Συλλογικά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πανελλήνιας εμβέλειας , όπως η ΚΕΔΕ

11.7.2024

Καρπαθιακά Νέα