Επισκευάστηκε η καμπάνα του Αη Γιάννη της Βρουκούντας

Επισκευάστηκε η καμπάνα του Αη Γιάννη της Βρουκούντας

της Ρούλας Χουβαρδά Παπαβασίλη

Επίσκευη της καμπάνας του Αη Γιαννιού στην Βρουκούντα που η αλμύρα την είχε καταστρέψει.

Η καμπάνα μεταφέρθηκε από την Βρουκούντα στο Διαφάνι από τον Γιώργο Σγουρομάλη και τον Μανώλη Παπαβασίλη επισκευάστηκε στα Πηγάδια από τον Μιχάλη Ν. Κωστάκη και επέστρεψε και τακτοποιήθηκε πάλι στην θέση της με την βοήθεια των Μανώλη Β.Χηράκη και Μιχάλη Α.Φαρμακίδη.

Βοηθεια να είναι η Χάρη Του σ όσους Τον υπηρετούν και σ όλο τον κόσμο.