Δήμος Καρπάθου: Χορήγηση Άδειας Διεξαγωγής του «1ου “ Αγώνα σε Δημόσιο Δρόμο Καρπάθου Run Karpathos 2023”»

Δήμος Καρπάθου: Χορήγηση Άδειας Διεξαγωγής του «1ου “ Αγώνα σε Δημόσιο Δρόμο Καρπάθου Run Karpathos 2023”»

Χορήγηση Άδειας Διεξαγωγής Αγώνα Δρόμου (10χλμ., 5χλμ., μαθητικού/παίδων 1. χλμ.), την Κυριακή 04η Ιουνίου 2023 στην Δ.Κ. Πηγαδίων του Δήμου Καρπάθου, με τον διακριτικό τίτλο «1ου “ Αγώνα σε Δημόσιο Δρόμο Καρπάθου Run Karpathos 2023”»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Χορηγούμε άδεια διεξαγωγής του «1ου “ Αγώνα σε Δημόσιο Δρόμο Καρπάθου Run Karpathos 2023”» που θα λάβει χώρα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καρπαθου και ειδικότερα στην Δημοτική Κοινότητα Πηγαδιων, την Κυριακή 04η Ιουλίου 2023, (ώρα έναρξης – λήξης της συνολικής αθλητικής δράσης: 17:00π.μ. – 20:00μ.μ.), επί του τοπικού κοινοτικού οδικού δικτύου, όπως λεπτομερώς καταγράφεται στην επίσημη Προκήρυξη του Αγώνα Δρόμου, αλλά και στο σχετικό, από κοινού, Αίτημα-Γνωστοποίηση, της Τοπικής Κοινότητας Πηγαδίων Καρπάθου, του Αθλητικού Συλλόγου «ΓΑΣ Μενετών» και της Οργανωτικής Επιτροπής.

Και συγκεκριμένα (κατά χρονολογική σειρά εκκίνησης):

1. Αγώνας Δρόμου 1 χλμ., μαθητών – παίδων ώρα εκκίνησης 17:00 μ.μ.

2. Αγώνας Δρόμου 10 χλμ , ώρα εκκίνησης 18:00 π.μ.

3. Αγώνας Δρόμου 5 χλμ, ώρα εκκίνησης 18:30 π.μ.

Σημεία εκκίνησης – τερματισμού Δρόμων (εντός των ορίων της συνολικής διαδρομής): Πλατεία Επαρχειου Καρπαθου – Κωνσταντινος Παλλας – Πλατεία Απολακκιάς Προκαθορισμένοι Σταθμοί Υποστήριξης των δρομέων θα υπάρχουν σε προβλεπόμενα σημεία των διαδρομών.

Με ευθύνη επίσης της Οργανωτικής Επιτροπής επιβάλλεται να υπάρχουν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα Ιατρικής Κάλυψης (Ιατροί-Ασθενοφόρο-Υπηρεσίες Έκτακτης ΑνάγκηςΔιασώστες-Απινιδωτής) και Ασφαλείας.

Η παρούσα άδεια δεν υποκαθιστά ούτε απαλλάσσει από την υποχρέωση έκδοσης τυχόν αδειών ή εγκρίσεων από άλλους φορείς. Τέλος, όταν παύσουν να συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις έκδοσης της παρούσας, αυτή παύει να ισχύει.

Ο Δήμαρχος Καρπάθου

Ιωάννης Θεμ. Νισύριος