Σαν παραμύθι στις Πυλές - VIDEO

Η παραγωγή της Εκπαιδευτικής τηλεόρασης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, για το μονοθέσιο Δημοτικό Σχολείο Πυλών, γυρίστηκε το 1999 και την πρόβαλε πολλές φορές το κρατικό κανάλι.