Σαν σήμερα, 19.9.1956, Ροδιακή: "Το ζήτημα του Γυμνασίου Καρπάθου, υπόμνημα του Γ. Ρήγα προς τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας"

Σαν σήμερα, 19.9.1956, Ροδιακή: "Το ζήτημα του Γυμνασίου Καρπάθου, υπόμνημα του Γ. Ρήγα προς τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας"

Οι Καρπάθιοι Αμερικής στέλνουν επιστολή στον Πρόεδρο της κυβέρνησης Κωνσταντίνο Καραμανλή με αίτημα την μεταφορά του Γυμνασίου από το Απέρι στην πρωτεύουσα Πηγάδια. Την επιστολή υπογράφει ο Πρόεδρος της ΚΕΠΑ Γ. Ρήγας