Σαν σήμερα, 26.10.56, εφ. Ροδιακή: "Απάντηση του Προέδρου ΚΕΠΑ κ. Ρήγα στον κ. Χιωτάκη για το Γυμνάσιο Καρπάθου"

Σαν σήμερα, 26.10.56, εφ. Ροδιακή: "Απάντηση του Προέδρου ΚΕΠΑ κ. Ρήγα στον κ. Χιωτάκη για το Γυμνάσιο Καρπάθου"