Σαν σήμερα 1.1.1938 εφ. Ροδιακή "Το Φοινίκι αποσπάται από τις Πυλές και ανήκει πλέον στην Αρκάσα"

Σαν σήμερα 1.1.1938 εφ. Ροδιακή "Το Φοινίκι αποσπάται από τις Πυλές και ανήκει πλέον στην Αρκάσα"