Σαν σήμερα, 1.12.57, εφ. Πρόοδος: "Βάσεις κατευθυνόμενων βλημάτων θα ιδρυθούν εις Λέρον ή Κάρπαθον"