Σαν σήμερα 1.2.1950 εφ. Πρόοδος - Η απάντηση του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακάριου στο τηλεγράφημα των Καρπαθίων

Σαν σήμερα 1.2.1950 εφ. Πρόοδος - Η απάντηση του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Μακάριου στο τηλεγράφημα των Καρπαθίων