Σαν σήμερα 1.5.1971 εφ. Πρόοδος. Κάσιος εφοπλιστής ενδιαφέρεται να ανακαινίσει τον ιστορικό Ναό της Θεοτόκου στο Εμπορειό

Σαν σήμερα 1.5.1971 εφ. Πρόοδος. Κάσιος εφοπλιστής ενδιαφέρεται να ανακαινίσει τον ιστορικό Ναό της Θεοτόκου στο Εμπορειό