Σαν σήμερα, 10.1.65, εφ. Πρόοδος "Αγνοήθηκε η περιοχή Γιαλού χωράφι, περιοχής Μεσοχωρίου"