Σαν σήμερα, 9.8.1949, εφ. ΡΟΔΙΑΚΗ: "Το Λύκειο Ελληνίδων"

Σαν σήμερα, 9.8.1949, εφ. ΡΟΔΙΑΚΗ: "Το Λύκειο Ελληνίδων"

“Με ενέργειες του Επαρχείου Καρπάθου ιδρύεται στην Κάρπαθο και την Κάσο Λύκειο Ελληνίδων. Πρόκειται για διανοούμενες γυναίκες από διάφορες κοινότητες της κάτω Καρπάθου. Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίστηκε από την Φωτεινή Πιττά Πρόεδρο, Μαρία Μοσχονά και Καλλιόπη Καρακατσάνη Αντιπροέδρους, Καλλιόπη Τρεμπέλα Γεν. Γραμματέα, Μαριγούλα Αντιμισιάρη Ειδική Γραμματέα, Μαρία Μακρή Ταμία, και των συμβούλων Α. Καραξή και Ευαγγελία Κωστή”

Το άρθρο υπογράφει ο Ν. Γ. Τσαμπανάκης και κλείνοντας αναφέρει ότι η ίδρυση του Λυκείου Ελληνίδων έχει διπλό ρόλο. Αφενός την συστηματική διατήρηση της πλούσιας και ενδιαφέρουσας λαογραφίας, αφετέρου θέλουν να ασχοληθούν με την προστασία των μητέρων και των παδιών των απόρων λαικών τάξεων.