Σαν σήμερα, 11.1.58, εφ. Ροδιακή: "Πτώμα Καλυμνίου σε βραχώδη ακτή της Αρκάσας"

Σαν σήμερα, 11.1.58, εφ. Ροδιακή: "Πτώμα Καλυμνίου σε βραχώδη ακτή της Αρκάσας"