Σαν σήμερα, 11.11.1950, εφ. Πρόοδος: Επιστολή του Προέδρου Συλλ. Απανταχού Καρπαθίων

Σαν σήμερα, 11.11.1950, εφ. Πρόοδος: Επιστολή του Προέδρου Συλλ. Απανταχού Καρπαθίων