Σαν σήμερα 11.2.1928 εφ. Δωδεκάνησος "Ανακοινωθέν της Κασιακής Αδελφότητας"

Σαν σήμερα 11.2.1928 εφ. Δωδεκάνησος "Ανακοινωθέν της Κασιακής Αδελφότητας"