Σαν σήμερα, 11.2.1928, εφ. Δωδεκάνησος: "Ανακοινωθέν της Κασιακής Αδελφότητας"

Σαν σήμερα, 11.2.1928, εφ. Δωδεκάνησος: "Ανακοινωθέν της Κασιακής Αδελφότητας"