Σαν σήμερα, 11.2.50, εφ. Πρόοδος: "Δήλωση μετανοίας και αποκηρύξεως του κομμουνισμού"

Σαν σήμερα, 11.2.50, εφ. Πρόοδος: "Δήλωση μετανοίας και αποκηρύξεως του κομμουνισμού"

Οι δηλώσεις μετανοίας πρωτοεμφανίστηκαν την δεκαετία του 1930, κατά την διάρκεια της δικτατορίας του Μεταξά. Εμπνευστής των δηλώσεων μετανοίας ήταν ο υφυπουργός Δημοσίας Ασφαλείας Κωνσταντίνος Μανιαδάκης με τον Α.Ν. 375/18-12-1936.

Η «δήλωση μετανοίας και αποκηρύξεως του κομμουνισμού» αποτελούσε μία δήλωση που συνέτασσε και υπέγραφε το άτομο με την οποία αποκήρυσσε τις κομμουνιστικές ιδέες, το ΚΚΕ και τυχούσα «κομμουνιστική-ανατρεπτική» δράση του, και δήλωνε ότι θα σταματήσει κάθε τέτοια δραστηριότητα στο μέλλον. Η δήλωση κοινοποιούνταν στο οικογενειακό, φιλικό και επαγγελματικό περιβάλλον του ατόμου, δημοσιευόταν στον Τύπο και διαβαζόταν στην ενορία του ατόμου. Μετά την υπογραφή της δήλωσης τα άτομα αφήνονταν ελεύθερα να επιστρέψουν στις οικογένειές τους και στις εργασίες τους. (πηγή el.wikipedia.org)