Σαν σήμερα, 11.5.1949, εφ. Ροδιακή: "Τα δάση της Καρπάθου", του Ν.Γ. Τσαμπανάκη