Σαν σήμερα, 11.6.1953, εφ. Ροδιακή: Έκκληση προς τους εν Αμερική συμπατριώτες Καρπάθιους της ΚΕΠΑ

Σαν σήμερα, 11.6.1953, εφ. Ροδιακή: Έκκληση προς τους εν Αμερική συμπατριώτες Καρπάθιους της ΚΕΠΑ