Σαν σήμερα, 17.1.67, εφ. Ροδιακή: Το ΗΛΕΚΤΡΑ έσωσε ασθενή εκ Καρπάθου - Κραυγή απελπισίας από το νησί

Σαν σήμερα, 17.1.67, εφ. Ροδιακή: Το ΗΛΕΚΤΡΑ έσωσε ασθενή εκ Καρπάθου - Κραυγή απελπισίας από το νησί