Σαν σήμερα, 12.1.55, εφ. Ροδιακή: Νέα Διοίκηση για τον Όμιλο Καρπαθίων Νέων - Νέο ημερολόγιο από τη ΔΗΜΗΤΡΑ

Σαν σήμερα, 12.1.55, εφ. Ροδιακή: Νέα Διοίκηση για τον Όμιλο Καρπαθίων Νέων - Νέο ημερολόγιο από τη ΔΗΜΗΤΡΑ