Σαν σήμερα, 12.2.1951, εφ. Ροδιακή: "Δρομολογείται πετρελαιοκίνητον εις γραμμήν Διαφάνι-Πηγαδίων"