Σαν σήμερα, 12.3.1951, εφ. Ροδιακή "Η αξιοποίησις και ο εξωραϊσμός της νήσου Καρπάθου"

Σαν σήμερα, 12.3.1951, εφ. Ροδιακή "Η αξιοποίησις και ο εξωραϊσμός της νήσου Καρπάθου"