Σαν σήμερα, 12.3.1951, εφ. Ροδιακή: "Η αξιοποίησις και ο εξωραϊσμός της νήσου Καρπάθου"

Σαν σήμερα, 12.3.1951, εφ. Ροδιακή: "Η αξιοποίησις και ο εξωραϊσμός της νήσου Καρπάθου"