Σαν σήμερα, 12.4.1960, εφ. Ροδιακή: "Ασθενής Καρπάθιος μετεφέρθη εις Ρόδον δια περιπολικού σκάφους"

Σαν σήμερα, 12.4.1960, εφ. Ροδιακή: "Ασθενής Καρπάθιος μετεφέρθη εις Ρόδον δια περιπολικού σκάφους"