Σαν σήμερα 12.4.1960 εφ. Ροδιακή "Ασθενής Καρπάθιος μετεφέρθη εις Ρόδον δια περιπολικού σκάφους"

Σαν σήμερα 12.4.1960 εφ. Ροδιακή "Ασθενής Καρπάθιος μετεφέρθη εις Ρόδον δια περιπολικού σκάφους"