Σαν σήμερα 12.6.1957 εφ. Ροδιακή "Ποια ζητήματα της Καρπάθου πρόκειται συντόμος να επιλυθούν"

Σαν σήμερα 12.6.1957 εφ. Ροδιακή "Ποια ζητήματα της Καρπάθου πρόκειται συντόμος να επιλυθούν"