Σαν σήμερα, 12.7.1930, εφ. Δωδεκάνησος: "Ναυτική γιορτή στο Φάληρο - Οι Κασιώτες αντιπρόσωποι"