Σαν σήμερα, 13.1.50, εφ. Πρόοδος: "Δηλώσεις του ιατρού Β. Βέργη, για την ίδρυση του κόμματος του"

Σαν σήμερα, 13.1.50, εφ. Πρόοδος: "Δηλώσεις του ιατρού Β. Βέργη, για την ίδρυση του κόμματος του"